Michal Krische

požární ochrana a bezpečnost práce

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany

Stavba

O firmě

Moje firma se zabývá poskytováním služeb v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP). Mimo těchto aktivit se firma specializuje na poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbách, ve smyslu zákona 309/2006 Sb. Již v dnešní době služby koordinátora BOZP využívá celá řada velkých stavebních společností, zejména společností podnikajících v EU.

V rámci poskytovaných služeb PO a BOZP spolupracujeme s celou řadou předních českých i evropských odborníků z oborů bezpečnosti práce, požární ochrany a souvisejících oborů.

V případě, že projevíte zájem o naše služby, zavazuji se k poskytování kvalitních služeb k Vaší plné spokojenosti.
V případě Vašeho zájmu o naše služby využijte dále uvedené kontakty.