Michal Krische

požární ochrana a bezpečnost práce

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany


Popis služeb

Činnost osoby odborně způsobilé prevenci rizik podle Zákoníku práce a zákona 309/2006 Sb.

Dokumentace BOZP obsahuje povinnosti zaměstnavatele dle Zákoníku práce a zákona 309/2006 Sb.

Činnost osoby odborně způsobilé v PO dle zákona 133/1985 Sb.,o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace PO obsahuje dle zákona o požární ochraně, souvisejících vyhlášek a norem platných v ČR

Služby koordinátora BOZP

Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při přípravě stavby a realizaci stavby
ve smyslu zákona 309/2006 Sb.

Další služby

(strukturovaný seznam)